Terapia miofunkcjonalna

W diagnozie i terapii logopedycznej wykorzystuję także elementy terapii miofunkcjonalnej.

Nauczam pacjenta właściwego oddychania. Bazuję na metodzie Pana Profesora Butejko. To pomaga, także w zakresie redukowania istniejących nieprawidłowości. Czasami jednak niezbędne jest także wzmocnienie mięśni gardła i języka. Tym zajmuje się właśnie terapia miofunkcjonalna.

Pracuję wiec nad napięciem mięśniowym oraz pracą mięśni twarzy i ust. Logopedia, to też problem wędzidełka językowego, wędzidełka warg i podniebienia. Krótkie wędzidełko podjęzykowe może powodować wysokie gotyckie podniebienie, protruzje i retruzje zębów, gardłową realizację głoski „r” i dorsalną wymowę szeregu szumiącego.
I o czym musimy pamiętać? – najlepszym aparatem ortodontycznym jest język.

Rodzicu
Dla nas rodziców i terapeutów, niezmiernie ważną rzeczą, jest forma porozumiewania się z dzieckiem. Na pewno wiesz, że najbardziej naturalną formą porozumiewania się jest dialog z naprzemiennością ról.

Pamiętaj
Nie ponaglaj, nie mów „powiedz„. Czekaj pięć do dziesięciu sekund, a gdy dziecko nie odpowie, odpowiedz za nie, ale tak, jakby miało zrobić to ono.

Terapia bez efektów? Ćwicz w domu razem z dzieckiem. Nie ma efektywnej terapii, bez utrwalania jej wyników, na co dzień. Chyba, że chcesz odwiedzać mnie codziennie, wtedy oczywiście serdecznie zapraszam.